Normál hangerő


Láttam nemzedékem legjobbjait

az ösztöndíjpályázat kuratóriumában

a szavalóverseny zsűrijében

a szakmai szervezetek által delegált személyek névsorában

a miniszteri hatáskörben kinevezett személyek névsorában

a rendes tagok között

a levelező tagok között

az előző etapban

a következő blokkban

a kerekasztal-beszélgetés meghívottjai közt

a stúdióbeszélgetés résztvevői közt

a kultúra szolgálatában

az elitváltás igézetében

a díjazottak listáján

a díjazottak listájáról kihúzottak listáján

a megálmodói közt

a kidolgozói közt

a méltatói közt

a búcsúztatói közt

egy látványos gesztusban

egy óvatos megfogalmazásban

a konferencia szünetében

a szöveggyűjtemény végén

a szerződés mellékletében

az eladott példányszámban

a jogdíj összegében

az áfa tartalmában

az intézményi átalakításban

a spirituális átalakulásban

az íróakadémián

a konkurens íróakadémián

a konkurens íróakadémiával együttműködő íróakadémián

egy szerteágazó életműben

egy hiánypótló kiadványban

a felügyelő testületben

a tagfelvételi bizottságban

a költői tagozatban

a kritikai szakosztályban

a kortársak gyűrűjében

a klientúra hálójában

egy portréfotón

egy portrévideón

egy mélyinterjúban

egy villáminterjúban

a műbírálat tükrében

az olvasók szeretetében

az erőközpontban

az értékhorizonton

a szakmai minőségben

a minőségi könyvkiadásban

a menedzseri szemléletben

a projekt alapú megközelítésben

a demonstráció színpadán

egy másik demonstráció színpadán

az online térben

a hagyományos platformokon

a könyvtárszobák magányában

egy államtitkár-helyettes lagziján

a pódiumon

a pulpituson

a piedesztán

a parnasszuson

az újraírt kánonban

az újjáépített kultúrkúrián

a szükséges képességek birtokában

a kényszerítő körülmények szorításában

a művészet háza táján

az irodalom berkeiben

a költői vízióban

a miniszteri keretben

a kollaboráció vállfajaiban

az inkorporáció stációiban

a járadék-maximalizálás útvesztőiben

a fesztiválsorozat záróeseményén

a székház büféjében

az alkotóház teraszán

a műveltség oltárán

a kultúra bástyáin

a szellemi élet frontvonalában

az őrület romjaiban.in: könnyei (Magvető, 2022)