népdalmint a szenny a tározóban rossz emlék a 

távozóban sárga hab az égen:

olyan az én népem


életmódja élősködő hulladéka hús

színe szaga intenzív az 

állaga dús


tempója a közlekedés csöbörből vödörbe 

rothasztó-toronyból 

emésztő-gödörbe


háza tája hermetikus nem egy kicsa-

pongó típus testét erő lelkét merő 

biomassza lakja


szíve helyén szemcsés elő-

ülepítő akna


felmenői ganajtúrók giliszták és grófok: mind-

mind foszfor-

akkumuláló heterotrófok


ha majd felül-

szennyeződik mindenféle nációval 

salak nélkül operál a

denitrifikációval


övé lesz a dicsőség a

rossz szag meg a hatalom a

bomlasztókat bomlasztó le-

begőanyag-tartalom a


küldetése valóságos anaerob misszió 

hiába is opponál a

büdösgáz-emisszió: 


medencetér felett lassan felhabzik a nap

népem prímán bomló élő

eleven iszapötven plusz (Magvető, 2018)