És ő?


Majdnem minden úgy történt, ahogy előre kigondolta.

Összekészült, megebédelt, betette egy nagy, fekete bőrtokba a hangszerét, aztán lesétált a partra.

A ladikos már várta. Felírta az adatait, bekukkantott a nyelve alá, aztán csalódottan hátraült az evezőkhöz.

Gyorsan, hangtalanul szelték a vizet.

Verőfényes napsütés volt, könnyű, bársonyos szellő fújdogált.


Ahogy megérkeztek a túlsó partra, a fiatalember egy pillanatra elbizonytalanodott. Nézte a hatalmas, kanárisárga épületkomplexumot, és beleremegett a lába.

Aztán fogta magát, egyetlen bátor lendülettel kiugrott a partra, és sietős léptekkel elindult a főkapu felé.

Alig tett néhány lépést, amikor egy kopott szőrű, fekete kutya szegődött a nyomába.

Hol előreszaladt, hol elmaradt mögötte, és vékony, éles hangocskáján mérgesen csaholt.

Ahogy alaposabban szemügyre vette, a fiatalember maga is elcsodálkozott.

- Na lám! - gondolta magában, aztán óvatosan leguggolt mellé, vigyázva megsimogatta, és szép sorjában megvakarta mind a hat fülét.


A titokzatos öregúr már a szobájában türelmetlenkedett.

A fiatalember bekopogott hozzá, udvariasan bemutatkozott, és megpróbálta értelmesen összefoglalni a problémáját.

Az öregúr figyelmesen végighallgatta, aztán eltette a borítékot, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt.

Beszálltak a különliftbe, és megnyomták a legeslegalsó gombot.

Odalent hosszú, keskeny folyosókon és hipószagú, zsúfolt termeken haladtak át. A falak mentén ágyak sorakoztak, és a hálóingek hasadékából itt is, ott is különös árnyak bukkantak elő.

- Kik ezek? - kérdezte kíváncsian a fiatalember, de a titokzatos öregúr épp egy híres trójai hőssel beszélgetett.


Végül elérkeztek az északi szárnyba. Benéztek a kisablakon, és egy speciális fémdrukker segítségével kinyitották a megfelelő ajtót.

A mosdó mellett egyetlen ágy állt.

- És ő?

- Ő Eurüdiké - felelte Hádész.

- Húha! Akkor itt valami tévedés lesz! - kapott a fejéhez Orpheusz, aztán villámgyorsan sarkon fordult, és úgy elszaladt, vissza se nézett.


Eurüdiké (Magvető, 2007)