Dal az álomról


Éjszaka van már,

csak a hold világít,

nesztelenül kúszik el a

fénykígyó az ágyig,


szuszog már a paplan is és

szendereg a párna,

köztük éli világát az

Alvó Ember Álma,


felsiklik a vállára és

végigfut a mellén,

felgyűri a lepedőt és

letelepszik mellé,


átöleli, mint a szél egy

régi, nyári estén

édesanya tejkaramell

ízű, puha testét,


megmoccan, most szárnya nő, most

meglibben az árnya,

lassan bontja tollait egy

óriás, tarka páva - de


elég, ha egy pillanatra

kidugjuk a lábunk: a

paplan alól kiugrik és

elszalad az álmunk.Négyeshatos (Magvető, 2014)