És ő?


Majdnem minden úgy történt, ahogy előre kigondolta.

Összekészült, megebédelt, 

betette egy nagy, fekete bőrtokba a hangszerét, 

aztán lesétált a partra.

A ladikos már várta. 

Felírta az adatait, 

bekukkantott a nyelve alá, 

aztán csalódottan hátraült az evezőkhöz.

Gyorsan, hangtalanul szelték a vizet.

Verőfényes napsütés volt, 

könnyű, bársonyos szellő fújdogált.

Ahogy megérkeztek a túlsó partra, 

a fiatalember egy pillanatra elbizonytalanodott. 

Nézte a hatalmas, kanárisárga épületkomplexumot, 

és beleremegett a lába.

Aztán erőt vett magán, 

egyetlen bátor lendülettel kiugrott a partra, 

és sietős léptekkel elindult a főkapu felé.

Alig tett néhány lépést, 

amikor egy kopott szőrű, fekete kutya szegődött a nyomába.

Hol előre szaladt, hol elmaradt mögötte, 

és vékony, éles hangocskáján mérgesen csaholt.

Ahogy alaposabban szemügyre vette, 

a fiatalember maga is elcsodálkozott.

- Na lám! - gondolta magában, 

aztán óvatosan leguggolt mellé, 

vigyázva megsimogatta, 

és szép sorjában megvakarta mind a hat fülét.

A titokzatos öregúr már a szobájában türelmetlenkedett.

A fiatalember bekopogott hozzá, 

udvariasan bemutatkozott, 

és megpróbálta értelmesen összefoglalni a mondandóját.

Az öregúr figyelmesen végig hallgatta, 

aztán eltette a borítékot, 

és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt.

Beszálltak a különliftbe, 

és megnyomták a legeslegalsó gombot.

Odalent hosszú, keskeny folyosókon, 

és hipószagú, zsúfolt termeken haladtak át. 

A falak mentén ágyak sorakoztak, 

és a hálóingek hasadékából itt is, ott is 

különös árnyak bukkantak elő.

- Kik ezek? - kérdezte kíváncsian a fiatalember, 

de a titokzatos öregúr épp egy híres trójai hőssel beszélgetett.

Végül elérkeztek az északi szárnyba. 

Benéztek a kisablakon, 

és egy speciális fémdrukker segítségével 

kinyitották a fehérre mázolt ajtót.

A mosdó mellett egyetlen ágy állt.

- És ő?

- Ő Eurüdiké - felelte Hádész.

- Akkor itt valami tévedés lesz! - kapott a fejéhez Orpheusz, 

aztán villámgyorsan sarkon fordult, 

és úgy elszaladt, 

vissza se nézett.
Eurüdiké (Magvető, 2007)